Poniżej prezentujemy tekst wywiadu udzielonego jednemu z portali rolniczych.

 

 • Chce mi Pan opowiedzieć o kredzie nawozowej i na pewno Pan powie, że to najlepszy nawóz wapniowy?

Tak powiem, bo to prawda. Kreda nawozowa to bezdyskusyjnie najskuteczniejszy nawóz wapniowy. Potwierdzono to już dawno praktycznie na polach i teoretycznie w laboratoriach.

 • Tak mówi każdy przedstawiciel handlowy odwiedzający rolnika. Na czym polega wyjątkowość nawozu kredowego na tle innych nawozów wapniowych?

Zapewniać może każdy, ale nie każdy może to uwiarygodnić, to jest właśnie różnica. Kreda nawozowa jest przede wszystkim geologicznie najmłodszym węglanem wapnia, a to oznacza jej wyjątkowe rozdrobnienie i miękkość oraz bezpieczne, węglanowe i szybkie działanie. Kreda z największego w Polsce złoża Koszelówka zaliczana do rodzaju tzw. kredy piszącej ma właśnie takie właściwości. Takich właściwości nie posiada żaden inny nawóz wapniowy. Zarówno dolomity jak i skały wapienne mają skrystalizowaną strukturę, mówiąc wprost są kamieniami i nawet po rozdrobnieniu takimi pozostają, natomiast kreda miękka jest jak glina, ma amorficzną strukturę i stad jej wyjątkowa budowa i działanie niespotykane w innych nawozach wapniowych.

 • Dolomity i skały wapienne nie mają takich właściwości ?

 Niestety, nie mają albo maja w bardzo ograniczonym zakresie, widać to zresztą po efektach na polu. Jeśli dolomit nie jest doskonale sproszkowany, jego zakup i stosowanie mija się z celem, będzie się rozpuszczał latami. Marmur też jest węglanem wapnia, ale proszę spróbować go rozpuścić… Mamy kontakt z wieloma rolnikami, którzy stosowali przez lata nawozy dolomitowe doskonale wyrównali poziom magnezu, ale nie uzyskali poprawy pH gleby. Rozpuszczalność i wchłanianie to naprawdę jedne z najważniejszych czynników. Ostatnio przeprowadziliśmy badania wapieni mikroskopem elektronowym, aby lepiej dostrzec strukturę nawozu. Różnica między kredą a reszta wapieni jest porażająca. Kreda jest tak rozdrobniona, że aby dostrzec jej strukturę musieliśmy dokonać powiększenia 50 000 razy, natomiast dolomit już przy 500 krotnym powiększeniu pokazał swoją „kamienną” strukturę i dalsze powiększenie było już niecelowe, a przecież obydwie próbki sproszkowaliśmy w ten sam sposób.

 • Po czym poznać dobry nawóz wapniowy?

Nie ma jednego uniwersalnego miernika. Zwykle jako najważniejsze wymienia się rozdrobnienie nawozu, zawartość czystego składnika oraz tzw. reaktywność czyli zdolność rozpuszczania, mierzoną w skali od 1 do 100 %. Na tym tle najgorzej wypadają dolomity ze średnią reaktywnością ok.25%, lepiej wypadają skały wapienne, ze średnią ok. 50%, natomiast kreda posiada reaktywność 98-99 %. To olbrzymia różnica. Dodatkowo kreda zawiera ok.95% CaCO3 oraz mikroelementy, także sporo potasu, co nie jest normą w innych nawozach. Dobry nawóz wapniowy to nawóz skuteczny, dlatego rolnik za każdym razem powinien żądać od producenta nie tylko karty informacyjnej o nawozie, ale także potwierdzonych badań laboratoryjnych. Moim zdaniem, firma, która nie udostępnia badań z w/w danymi albo zasłania się jakąś tajemnicą staje się niewiarygodna. Trudno zaufać komuś kto coś ukrywa.

 • Co praktycznie zyskuje rolnik decydując się na kredę nawozowa? Czy jej stosowanie różni się od stosowania od innych nawozów wapniowych?

Tak, różni się, i to bardzo znacznie, z pożytkiem dla rolnika. Kredę z uwagi na jej właściwości możemy stosować praktycznie cały rok, także pogłównie, bez mieszania z glebą. To nie tylko wygoda, ale i oszczędność. To także doskonały nawóz dla sadowników i w uprawach warzyw. Ma jeszcze jedną różnice, którą osobiście bardzo wysoko cenię. Poza szybkim i bezpiecznym działaniem, zmianą pH w glebie, powoduje wzrost roślin widoczny gołym okiem już w pierwszym roku stosowania. To zawsze bardzo cieszy rolnika, a także mnie, bo nadaje sens jego pracy jak również mojej.

 • Nie przesadza Pan z tym wzrostem?

Ani trochę, proszę zapytać rolników czy sadowników, którzy już stosowali nasza kredę. Z roku na rok jest ich coraz więcej i powracają do nas. Ich sąsiedzi także. Cały czas lubimy podglądać sąsiadów. I dobrze. Proszę pamiętać również, że skuteczne wapnowanie to także uwolnienie blokowanych dotychczas w glebie pierwiastków i oszczędności przy stosowaniu innych nawozów. To bardzo ważny dziś argument przy obecnych cenach nawozów sztucznych. Jeśli sytuacja zmusza nas do oszczędzania na nawozach wieloskładnikowych, przynajmniej uwolnijmy to co już mamy w glebie.

 • Wybierając nawóz wapniowy na rynku, jak rozpoznać kredę?

Jeśli chodzi o oznaczenia nawozów wapniowych, mamy rozporządzenie z 2004 roku. Kredę oznaczamy symbolami od 06a do 09a i tylko nawóz z takim oznaczeniem jest kredą. Jeśli nawóz nie ma takiego oznaczenia, nie jest nawozem kredowym. To bardzo ważne przy imporcie nawozów sprzedawanych jako kreda a nie będących kredą. Żądajmy wiarygodnych badań laboratoryjnych, rolnicy maja do tego pełne prawo a producent wręcz obowiązek. Sama karta produktu to zbyt mało.

 • W jakiej formie produkuje się nawóz kredowy i jak szybko on działa?

Kredę nawozową produkujemy w formie granulatu i pakujemy w worki 40 kg oraz opakowania typu big bag 500 kg. Latem, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają, produkujemy także kredę mieloną suchą w atrakcyjnej cenie. Proces granulacji jest już bardziej skomplikowany i wymaga większych nakładów. Jeśli chodzi o działanie, obserwujemy je już w 3 miesiącu po zastosowaniu. Efekty stosowania są widoczne w zmianie pH i wzroście roślin w pierwszym roku stosowania.

 • A dawki?

Nie ma jednej uniwersalnej dawki. Znając pH gleby i klasę agronomiczna gleby łatwo dobierzemy dawkę korzystając choćby z tabeli zamieszczonej na stronie www.kzkpolska.com. W porównaniu z innymi nawozami wapiennymi są to zdecydowanie mniejsze dawki z uwagi na bardzo dużą koncentracje wapnia w kredzie.

 • To na pewno nawóz kredowy nie jest tani?

Otóż jest tani. To przede wszystkim nawóz granulowany produkowany w Polsce z własnych złóż o cenie zdecydowanie niższej niż nawozy importowane. Jeśli policzymy stosunek ceny do właściwości kredy, zawartości wapnia, ilości stosowania, możliwości stosowania i efektów, okazuje się najtańszy. Nie musimy robić skomplikowanych porównań, sam kalkulator da nam szybką odpowiedź. Wystarczy raz spróbować.

 • Czy produkowany granulat kredy nawozowej jest ekologiczny?

Obróbka kredy jest trudnym procesem dla producenta. Z uwagi na jej miękkość i rozdrobnienie granulacja nie jest łatwa. Aby produkt był w pełni ekologiczny, granulacja odbywa się przy pomocy wody, do tego dochodzi suszenie w dużych piecach obrotowych. To co dla nas nie jest łatwe okazuje się w konsekwencji korzystne dla rolnika. Dzięki temu procesowi uzyskujemy nawóz w pełni ekologiczny, bez dodatków i zachowujący na każdym etapie produkcji swoje wyjątkowe właściwości. Nie stosujemy ulepszaczy ani lepiszcza, kreda po zgranulowaniu ma takie same właściwości jak przed tym procesem. To optymalne rozwiązanie dla rolnika.

 • Nawóz kredowy jest wielu rolnikom mało znany, z czego to wynika?

To się bardzo szybko zmienia. W Polsce mamy tylko dwie czynne kopalnie tzw. kredy piszącej, natomiast kilkadziesiąt kopalni dolomitowych i trochę mniej kopalni kamienia wapiennego. To jedna z przyczyn. Ponad 70% areału gleb w Polsce wymaga pilnego wapnowania, zapotrzebowanie na skuteczne nawozy wapniowe jest olbrzymie. Złoża kredy są bardzo ograniczone, jest ich niestety za mało.

 • Ostatnio na rynku pojawiły się drogie, zagraniczne nawozy wapniowe. Rolnikom obiecuje się ponadprzeciętne efekty. Jak rolnik ma to traktować?

 Rzeczywiście niektóre firmy działają wg zasady „ obiecam ci tyle, co nie da ci nikt…” Rolnicy powinni pamiętać, że są taką samą grupą klientów jak wszyscy inni uczestnicy rynku i są także obiektem działań marketingowych, zresztą nie zawsze przejrzystych. Każdy producent funkcjonuje dzięki sprzedaży i chce ją maksymalizować, a to sprawia, że niektórzy posuwają się czasami do obietnic bez pokrycia. Jak się bronić ? Należy przede wszystkim zwracać uwagę na badania, najlepiej przeprowadzone w polskich, akredytowanych laboratoriach. Jeśli cudowny nawóz okazuje się po badaniu zwykłym nawozem wapniowym z przerobu skał wapiennych albo nawozem wapniowym uzyskiwanym z produkcji ubocznej o wysoce niezrozumiałej cenie, to nie wymaga to komentarza. Sytuacja w rolnictwie nie jest łatwa, postarajmy się chociaż nie kupować marketingu a sam produkt. Szanujmy własne pieniądze. Nie kierujmy się emocjami i przemijającą modą, zaufajmy zdrowemu rozsądkowi, badaniom i specjalistom. Mówiąc krótko, żądajmy wiarygodnych badań, pytajmy specjalistów zanim wydamy pieniądze.