Kreda jest geologicznie najmłodszą forma węglanu wapnia stosowaną w rolnictwie. W przeciwieństwie do dolomitów i skał wapiennych nie jest kamieniem a wydobywana jest w kopalni odkrywkowej jako specyficzna forma gliny. Dzięki temu polska kreda ma parametry- zawartość CaCO3 – 95 % i reaktywność 98% – nieporównywalnie lepsze z każdą inna formą wapnia. Jest bezpieczna w stosowaniu zmieniając szybko pH i dostarczając wapń w sposób nieosiągalny dla innych nawozów wapniowych.

Kreda nawozowa 06A

Skała wapienna