08-205 Kornica, Koszelówka 9 A
Pon-Pt.: 08:00 - 20:00
Sob.: różne godziny otwarcia

Odkwaszanie gleb , pasze dla zwierząt

Odczyn gleby określa wskaźnik pH z odpowiednią liczbą. Kwasowość gleby odgrywa ogromny wpływ na intensywność wietrzenia, zmiany właściwości gleby, rozwój mikroorganizmów, uruchomienie składników pokarmowych i w ostatecznym efekcie na urodzajność. Mikroflora gleby, a więc bakterie jak i grzyby reagują na zmiany zachodzące w odczynie środowiska, przy czym w miarę wzrostu kwasowości wzrasta w glebie ilość grzybów, a zmniejsz się ilość bakterii. Jednak ilość grzybów nie wzrasta w takim stosunku, w jakim zmniejsza się ilość bakterii, a ponad to grzyby nie biorą udziału w wielu procesach, które wyłącznie uzależnione są od bakterii. Dlatego to przy pewnym zakwaszeniu gleby zmniejsza się ich zdolność biologiczna i, aby gleby te stały się z powrotem biologicznie czynne, muszą być zwapnowane.