08-205 Kornica, Koszelówka 9 A
Pon-Pt.: 08:00 - 20:00
Sob.: różne godziny otwarcia
  • PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

- Odsiarczanie spalin

  • PRZEMYSŁ BUDOWLANY

- Wypełniacz techniczny np. przy produkcji kostki Bauma

  • TWORZYWA SZTUCZNE

Do często stosowanych przy przetwórstwie polietylenu i polipropylenu należą wypełniacze na bazie kredy (węglanu wapnia). Wypełniacze na bazie kredy mają korzystny wpływ na wytrzymałość na uderzenie, podczas gdy wypełniacze talkowe pogarszają tę odporność. Również wytrzymałość na rozciąganie jest w przypadku zastosowania wypełniaczy kredowych zdecydowanie lepsza, w porównaniu do talkowych.

Kredy techniczne stosowane są także do produkcji farb, kitów, sklejek, w produkcji mieszanek gumowych, wyrobów ceramicznych, zapraw tynkowo-murarskich, do konserwacji zabytków, w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.