08-205 Kornica, Koszelówka 9 A
Pon-Pt.: 08:00 - 20:00
Sob.: różne godziny otwarcia
To nie podlega żadnej dyskusji, warto wapnować a korzyści z tego płynące są bardzo wymierne. Poprawiamy strukturę gleby, poprawia się grudkowatość gleby znosimy zakwaszenie, podnosimy do kilkudziesięciu procent plon i znosimy szkodliwe działanie szkodliwych związków chemicznych. Oczywiście każda roślina wymaga odpowiedniego pH i odpowiedniej dawki nawozu wapniowego, stąd także potrzeba systematycznego sprawdzania pH gleby.
Zawsze wtedy, kiedy wymagają tego warunki glebowe. W Polsce mamy do czynienia z dużą kwasowością gleby i regularne pomiary są po prostu koniecznością. Nie ma jednego, uniwersalnego poziomu pH dla wszystkich roślin, zawsze należy dobierać dawkę wapna do konkretnej uprawy. Zwykle wartość pH wynosi od 5,5 pH do nawet 7 pH przy wrażliwych uprawach. Dokładne dane zawarte są w naszych ulotkach.
Oczywiście, możemy samu badać odczyn gleby, ale metoda pomiaru w oparciu i przyrządy dostępne na rynku są obarczone dużym błędem. Mimo wszystko warto badać próbki ziemi w laboratoriach. Nie jest to drogie badanie.
Różni je bardzo wiele. Właściwości, pochodzenie, struktura, działanie, zawartość pierwiastków. Skała zawsze pozostanie w swojej strukturze skałą. Proszę popatrzeć na porównawcze badanie mikroskopem elektronowym kredy i skały wapiennej. Obiektywna, olbrzymia różnica na rzecz kredy jest szokująca.
To prawda, istnieje wiele rodzajów, nazw i warto wiedzieć co kupujemy. Warto też oddzielić sprytny marketing od realnej wartości wapna. Dodawanie do produktu teorii w postaci „ nawóz z algami”, „ nawóz X generacji” to nic innego jak wątpliwa etycznie próba usprawiedliwienia niezwykłości nawozu i jego wysokiej ceny. W rolnictwie stosujemy zwykle następujące grupy nawozów wapniowych: Wapna węglanowe – występuje na rynku głownie jako wapno z przerobu skał wapiennych. To wapno ma strukturę skrystalizowaną ( kamień) i aby mogło być z pożytkiem stosowane w rolnictwie powinno być bardzo dobrze zmielone i czyste, wymaga dość dużych dawek na hektar ( zwykle kilka ton). Dolomit- to najbardziej „ kamienna” forma wapienia stosowana w rolnictwie z dużą zawartością Mg. Jeśli chodzi o odkwaszenie, jego stosowanie jest bardzo ograniczone, wymaga bardzo dużych dawek, ma tendencje do podnoszenia poziomu Mg w glebie przy prawie zerowej reakcji na pH. Dodatkowym problemem jest źródło pochodzenia. Pod żadnym pozorem nie należy kupować nawozu wapniowego z niewiadomego bądź budzącego wątpliwości pochodzenia. Ryzykujemy po prostu zakupem zmielonego kamienia z piachem. Kreda nawozowa – to bez wątpienia najlepszy nawóz wapniowy, nie tylko na rynku, ale i w przyrodzie. Dlaczego? Jest najmłodszym wapieniem w przyrodzie, ma niespotykaną, nieprawdopodobnie rozdrobniona strukturę, powstała ze skorupiaków morskich, wymaga małych dawek, jest bezpieczna w stosowaniu, nawet stosowana pogłównie. Nie ma innego nawozu wapniowego o tak dobrych cechach. Proszę zajrzeć do zakładki „aktualności”, tam prezentujemy zdjęcia z badania mikroskopem kredy nawozowej i wapna z przerobu skał wapiennych, różnica jest szokująca. Na ryku występuje kreda jeziorna ze spora zawartością wody ( jako kopalina) i mniejszą – około 30% zawartością CaO oraz kreda tzw. „pisząca”, najbardziej wartościowa, z zawartością wapnia powyżej 50% CaO . To właśnie z niej produkujemy Wapniak Koszelowski. Wapno tlenkowe – działa szybko, niestety toksycznie, nie stosuje się w rolnictwie ekologicznym.
Na to pytanie jest prosta odpowiedź. W każdym roku, kiedy jest taka potrzeba. Wapnowanie to proces powtarzalny, uzależniony od wielu czynników. Istota wapnowania jest doprowadzenie do pożądanego poziomu pH i dalszego jego utrzymania. Po doprowadzeniu do optymalnego dla danej uprawy pH należy stosować mniejsze, podtrzymujące dawki. Pamiętajmy, że wapno jest wypłukiwane, zobojętniane a także absorbowane, dlatego należy badać systematycznie jego poziom i odpowiednio uzupełniać.
Większość rolników stosuje wapnowanie po zbiorach oraz w kolejnych miesiącach. W przypadku kredy nawozowej nie ma takiej konieczności, Wapniak Koszelowski można wysiewać cały rok, bez orania, nawet na rośliny, jeśli istnieje taka potrzeba.
Wszystko zależy od jakości wapna. Niektóre jego rodzaje trzeba wysiewać nawet w ilości kilkunastu ton na hektar, aby przyniosły zamierzony efekt. Kreda nawozowa- Wapniak Koszelowski ma te przewagę, że wystarczą zdecydowanie mniejsze ilości, przy dużym zakwaszeniu ok 1 T/ha a jako dawka podtrzymująca kilkaset kilo ( zwykle 200 – 400 kg/ha). Dokładne dawkowanie znajduje się w zakładce „ Zastosowanie”.
Może być bardzo szkodliwe. Dotyczy to głównie wapna palonego, choć także wapna nie posiadającego badań- np. wapno z cukrowni z zawartością bakterii czy pleśni. Zawsze trzeba zwracać na to uwagę, szkody mogą być naprawdę duże. Rolnicy, na szczęście nieliczni, którzy stosują wapno budowlane, powinni się liczyć z w prowadzaniem metali ciężkich do gleby, których potem nie sposób usunąć.
Tak, Wapniak Koszelowski jest ekologiczny. Nasza kreda nawozowa jest tak czysta, że posiada także atest lekarza weterynarii do stosowania w najbardziej wymagających paszach. Atest ekologiczny można pobrać z naszej strony, bądź ze strony IUNG w Puławach. Nadaje się do stosowania pogłównego, bądź płytkiego mieszania z glebą, nie zaleca się stosowania kredy nawozowej „pod pług”. Wapniak Koszelowski jest także doskonale przyswajalną formą wapnia dla zwierząt.
Generalnie nie należy łączyć wapna z innymi nawozami czy obornikiem. Zaleca się przerwę około 4-5 tyg. od wysiewu obornika czy innych nawozów. Jednak nie powinno nic złego się stać w przypadku krótkiego odstępu od stosowania kredy nawozowej Wapniaka Koszelewskiego z np. mocznikiem, siarczanem potasu solami potasowymi, czy mączka fosforytową.
Tak, zarówno na lekkie jak i ciężkie gleby możemy stosować Wapniak Koszelowski, pozostaje jedynie dobór odpowiedniej dawki .
Wapno powinno działać szybko, bezpiecznie i skutecznie. Siejemy i zbieramy plon w określonym czasie, w którym potrzebujemy optymalnego pH dla uprawy. Nie potrzebujemy wapna, które da ( bądź nie) efekt po kilku latach. Istota wapnowania polega na doprowadzeniu do pożądanego poziomu pH i utrzymania go. Z tego punktu widzenia należy po prostu stosować wapna skuteczne. Kreda nawozowa działa bezpiecznie i to już w pierwszym roku stosowania, efekty widać gołym okiem i co najważniejsze w większym plonie. Potem trzeba tylko utrzymać poziom pH na którym nam zależy poprzez systematyczne, coroczne dozowanie małych dawek wapnia ( podtrzymująco).
Różnica między kredą nawozową O6A a kamieniem wapiennym w obrazie mikroskopu elektronowego. Typy wapna reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego- załącznik nr. 6 Sklasyfikowano w nim typy wapna nawozowego na podstawie stanu fizycznego, chemicznego oraz metody pozyskiwania. Odmiana 04 to wapno pozyskiwane z przerobu skał wapiennych, o „kamiennej” strukturze. Drobne zmielenie tej skały powoduje lepsze wchłanianie, jednak nie powoduje zmiany struktury. Kamień pozostaje kamieniem. Dodatkowa granulacja takiego nawozu, zwiększa wprawdzie łatwość wysiewu, powoduje jednak znaczny wzrost ceny. Należy rozważyć stosowanie wapna pylistego czy granulatu. Różnica cenowa jest bardzo duża. Odmiana 06a to kreda nawozowa, właśnie Wapniak Koszelowski. Kreda posiada amorficzną ( bezpostaciową) strukturę, ma także inne pochodzenie, gwarantujące nieporównywalnie lepsze właściwości niż wapna z przerobu skał wapiennych. Działa szybciej i skuteczniej. Zobacz załącznik nr. 6 z typami wapna wg. Wyżej wspomnianego Rozporządzenia
Producenci zobowiązani są ustawa do podawania zawartości wapna w formie tlenkowej. Nie należy tego jednak mylić, kreda nawozowa nie zawiera tlenku wapna CaO a węglan wapna CaCO3. Prowadzi to czasem do zamieszania i mylenia tych dwóch wartości.
Dolomity to niestety najbardziej skamieniała forma nawozów wapniowych. Wspaniale oddają magnez, wapień już znacznie gorzej. Większość kopalni produkujących wyroby dolomitowe, produkuje głównie kamień drogowy, odpad z tej produkcji przeznacza się potrzeby rolnictwa. Ten sam produkt ma z jednej strony umacniać drogi a z drugiej rozpuszczać się na polu. Oczywiście w praktyce to nierealne założenie.
Węglanowe wapno kredowe jeziorne oznaczane jako odmiana 07a z uwagi dużą zawartość wody. Posiada ok. 30% Ca i łatwo się wchłania. Innym rodzajem kredy nawozowej jest kreda 06A czyli tzw. „pisząca”, posiada ponad 90 % CaCO3 i ma inne pochodzenie. Pomimo mniejszej zawartości wapnia w kredzie jeziornej jest ona i tak lepsza do stosowania w rolnictwie niż wapna z przerobu skał wapiennych, na przykład wapno klasy 04 czy 05.
Warto, ale warunkiem jest bezwzględnie badanie na zawartość wapnia, innych pierwiastków a także jeśli istnieje konieczność badań na zawartość pleśni, bakterii ( wapno z cukrowni). Jest to zwykle wapno, które można stosować wspomagająco, znaczącej poprawy pH po stosowaniu takiego wapna jednak nie oczekujmy.
Musimy się zdać na własne doświadczenie i obiektywne badania a nie karty produktów, które często nie odzwierciedlają właściwości wapna. Wiele osób rozpuszcza wapno w szklance wody. Im lepsza rozpuszczalność, tym lepsze wapno. Sposób prosty i dość skuteczny. Bądźmy także czujni, jeśli mamy do czynienia ze specjalna teorią „stworzoną” na potrzeby danego produktu ( np. „nie powiemy jaki jest skład, bo to tajemnica firmy”, „wapno nasze jest XXV generacji” , „produkcja jest tajemnicą, ale wystarczą bardzo małe dawki” ), zwykle ma to usprawiedliwić wysoka cenę i odróżnić się na rynku. Także produkty bardzo drogie i bardzo tanie powinny wzbudzić nasze podejrzenie.
Nie. Kreda nawozowa może być kredą pastewną, ale kreda pastewna nigdy nie będzie kredą nawozową- ta ma zawsze oznaczenie 06a, natomiast kreda pastewna może być produkowana także ze skał i nie ma nic wspólnego z kredą.
Proszę pamiętać, że zalecenia Stacji Chemiczno-Rolniczych dotyczące dawek wapnowania dotyczą teoretycznej sytuacji w której stosowane wapno przyswajane jest w 100%. To wartość czysto teoretyczna. W praktyce dostępne wapna na rynku wchłaniają się od 10 % ( dolomit), przez wapno z przerobu skał wapiennych, aż do ponad 90% w przypadku kredy nawozowej.
Dostępne są opakowania typu big bag a 500 kg oraz worki 40 kg pakowane na palecie po 1T. Dodatkowo paleta zaopatrzona jest w foliowy kaptur.
Kreda nawozowa pozyskiwana jest ze złóż w których zawartość wody może wynosić ponad 20%. W takiej postaci kreda nie nadaje się do użycia. Należy ją osuszyć, co wykonuje się w piecach obrotowych z udziałem odpowiedniej temperatury. To wszystko powoduje, że granulat jest wręcz koniecznością, bo produkt i tak trzeba wcześniej osuszyć. Osobną kwestią jest granulat z przerobu skał wapiennych, jego cena jest kilkakrotnie większa od formy sypkiej. Warto rozważyć sens jego stosowania, właściwości są takie same a różnica w cenie olbrzymia.
Tak, ale niestety obecnie system ten funkcjonuje tylko w kilku województwach, należy po prostu pytać i kontrolować sytuację, nie ma innej drogi obecnie.
Kreda wspaniale się rozkłada, ale także jest mocno higroskopijna. Wkładki foliowe w przypadku kredy mogą powodować jej zaparzanie poprzez wymianę temperatury z otoczeniem. Worki muszą być przewiewne.
Pomieszczenia powinny być przewiewne, suche i wolne od wilgoci. Niedozwolony jest kontakt z wodą.
Wszystkie większe i duża część małych firm agrochemicznych posiada nasza ofertę. Jeśli w okolicy nie znajdziecie Państwo naszego produktu, prosimy o kontakt z nasza firmą, wskażemy najbliższego dystrybutora.