Drodzy Klienci,

Nowy Rok rozpoczął się dla nas wszystkich niepewnością i szukaniem rozwiązań wobec nowych zjawisk w gospodarce . Nieoczekiwany wzrost cen energii ma bezpośredni pływ na produkcję, transport i finalnie produkt, tak po stronie producentów jak i rolników- także producentów). Wszystkie te zjawiska zbiegły się z inflacją, stąd jeszcze większa troska o ponoszone koszty i końcowe ceny.

Przygotowując się do nowej sytuacji staraliśmy się zachować równowagę pomiędzy cenami produkcji a realnymi możliwościami nabywczymi naszych klientów. Analizując ceny nawozów wapniowych na polskim rynku, myślę, że udało nam się zachować konkurencyjne i atrakcyjne ceny.

W tym miejscu warto przypomnieć, że produkt nasz oparty jest na najlepszej rolniczo kredzie piszącej, której złoża w Polsce znajdują się tylko na wschodzie Polski. W przeciwieństwie do wapieni uzyskiwanych z przerobu skał ( kamieni) wapiennych, kreda pisząca ma nieporównywalnie lepsze właściwości chemiczne, co w konsekwencji owocuje lepszymi efektami w uprawie.

Kreda nasza posiada wszelkie certyfikaty, w tym certyfikat WE potwierdzający wytwarzany produkt jako kredę o symbolu G.1.5b ( inne oznaczenie 06a ).

Mamy nadzieję, że produkt nasz dalej będzie zyskiwał Państwa akceptację a nasze starania przyczynią się do naszego wspólnego sukcesu.

Służymy pomocą, wsparciem i wszelkimi merytorycznymi informacjami.

 

dr Janusz Chajęcki
Koszelowskie Zakłady Kredowe
Patent RP 225145